Последвай ни във

Какво е усукана перспектива?

Какво е усукана перспектива?

Какво е усукана перспектива?

Перспективата е много важен прийом в изобразителното изкуство. Тя създава усещане за пространство, дълбочина и обем в изобразяването на фигури и цели композиции.

Перспективата е начинът, по който даден предмет или цяла група от предмети, се изобразяват върху плоскост така, че да бъде създадена илюзия за пространственост.

Праисторическото изкуство показва, че от най-древни времена, човекът е имал желание да пресъздава реалистично заобикалящата го действителност. Той е изградил умения, чрез които е предал усещането за пространственост в изображенията, които е създавал.

Какво е усукана перспектива?
Какво е усукана перспектива?

Усещането за пространственост в първобитното изкуство е постигано от художниците по различен начин.

Ефектът на светлосянката

Полихромните рисунки в пещерата Алтамира, Истания са прекрасен пример в това отношение. Бизоните, чийто брой надминава многократно другите изображения в пещерата, са представени изключително детайлно. Всяко животно е представено с най-малко различни цвята, но така изкусно нюансирани, че да се получи ефектът на светлосянката.

Какво е усукана перспектива?
Какво е усукана перспектива?

Художниците са разполагали само с кафяво, червено, жълто (от различни видове охра) и черно (от въглен), но са предали по изключително достоверен и завладяващ начин усещането за животинската кожа, позата, дори движението на бика. Художествените резултати са изумително реалистични!

Каква е била техниката?

Първобитните художници първо са рисували контурите с черно, а след това са оцветявали изображенията “тампон”, изработен от мъх или животинска козина.

Скалната повърхност като художествена възможност

Някои от изображенията са разполагани умишлено върху издатини на скалната повърхност. По този начин е създавано усещане за обемност.

При промяна на ъгъла, от който зрителя наблюдава изображението, то сякаш оживява. Същото се случва и когато променим силата и посоката на светлината – изображенията сякаш придобиват обем и се раздвижват.

Пример в това отношение е червената сърна от пещерата Алтамира. Коремът на животното е разположен върху естествена издутина на скалата. Този прийом придава обем и създава ефект на светлосянка върху тялото на сърната, оцветено плътно и равно с червено багрило.

Какво е усукана перспектива?
Усукана перспектива

Най-общо казано, “усукана перспектива” е специфичен начин за представяне на пространството, при който една част от тялото на животно или човек се представя в профил, докато друга част от същия обект е показана фронтално. Усуканата перспектива се среща за първи път в праисторическото изкуство, а след това се използва и в изкуството на Месопотамия и Египет.

Нека погледнем отново изображенията биковете, нарисувани по стените на пещерите. Телата им са представени в профил, докато главите или рогата им са обърнати към зрителя. При този прийом за представяне на пространството могат да се видят едновременно две или повече различни гледни точки на животните. Изображенията понякога са изцяло линейни – използва се само линия за определяне на контура на животното в профил, но рогата са обърнати към зрителя.

Какво е усукана перспектива?
Подобни публикации