Последвай ни във
Търсене

Изложба “ИГРАЙ С ИЗКУСТВОТО”

Изложба “ИГРАЙ С ИЗКУСТВОТО”

Изложба “ИГРАЙ С ИЗКУСТВОТО”

Творчески изделия и игри, свързани с изкуството

Изложбата “ИГРАЙ С ИЗКУСТВОТО” на Антон Камбарев представя авторски художествени произведения, посветени на различни периоди от историята на изкуството: Праисторическо изкуство, Изкуството на Месопотамия, Египетско изкуство и Древногръцко изкуство.

Древните образи и мотиви са отправна точка за творческите търсения на автора. Той предлага своя нестандартен поглед към изкуството – под формата на исторически препратки, визуални референции и творчески интерпретации.

Изложба “ИГРАЙ С ИЗКУСТВОТО”

Сред образите, които ще видим в изложбата са древните бизони от пещерата Алтамира в Испания, египетската богиня Бастет в образа на котка, древногръцката богиня на победата Нике, Немейският лъв и първият подвиг на Херкулес, бойните победи на асирийския владетел Ашурбанипал и много други.

Игровият момент е основна движеща сила както в детската фантазия, така и в художественото творчество. Децата учат и опознават света чрез игра. Творческото развитие също предполага включването на игрови умения – да импровизираш и фантазираш, да пресътворяваш заобикалящата те действителност и да й придаваш ново знание чрез изкуство. Да играеш означава да твориш!

Лъв

Творческите изделия, представени в изложбата включват именно този игрови аспект, който превръща зрителя в автор на произведението. Дървените фигури могат да се разглобяват и да се сглобяват, могат да се раздвижват и да приемат различни образи. Те оживяват, черпейки сили от фантазията на играещия човек. По този начин зрителите активно могат да се включат в пресътворяването на изкуството.

Лъв, захапал животно

Отвъд историческите и естетическите измерения на изкуството, древните образи и символи живеят във всеки от нас. Играта е най-прекият път, чрез който можем да се докоснем до тях.

Херкулес с Немейския лъв