Какво е усукана перспектива? -
Последвай ни във

Какво е усукана перспектива?

Какво е усукана перспектива?

Какво е усукана перспектива?

Перспективата е изключително важен прийом в изобразителното изкуство. Тя създава усещане за пространство, дълбочина и обем при изобразяването на фигури, предмети и цели композиции.

Перспективата е начинът, по който даден предмет или цяла група от предмети, биват изобразени върху плоскост така, че да бъде създадена илюзия за пространственост.

Праисторическото изкуство показва, че от най-древни времена, човекът е имал желание да пресъздава реалистично заобикалящата го действителност. Той е изградил умения, чрез които е съумял да предаде усещането за пространственост в изображенията, които е създавал.

Усещането за пространственост в първобитното изкуство е постигано от художниците по различен начин.

Ефектът на светлосянката

Полихромните рисунки в пещерата Алтамира, Истания са прекрасен пример в това отношение. Бизоните, чийто брой надминава многократно другите изображения на животни в пещерата, са представени изключително детайлно. Всеки бизон е представен с много малко на брой различни цвята, но така изкусно нюансирани, че да се получи ефектът на светлосянката.

Художниците са разполагали само с кафяво, червено, жълто – пигменти, добивани от различни видове охра и черно (въглен), но са предали по изключително достоверен и завладяващ начин усещането за животинската кожа, позата, дори движението на животното. Художествените резултати са изумително реалистични!

Каква е била техниката?

Първобитните художници първо са рисували контурите с черен цвят, а след това са оцветявали изображенията с “тампон”, изработен от мъх или животинска козина. Някои от изображенията са разположени умишлено върху издатини на скалната повърхност.

Скалната повърхност като художествена възможност

Някои от изображенията са разположени умишлено върху издатини на скалната повърхност. По този начин е създавано усещане за обемност.

При промяна на ъгъла, от който зрителят наблюдава дадено изображение, то сякаш оживява. Същото се случва и когато променим силата и посоката на светлината – изображенията сякаш придобиват обем и се раздвижват.

Пример в това отношение е червената сърна от пещерата Алтамира. Коремът на животното е разположен върху естествена издатина на скалата. Този прийом придава обем и създава ефект на светлосянка върху тялото на сърната, оцветено плътно и равно с червено багрило.

Усукана перспектива

Най-общо казано, “усукана перспектива” е специфичен начин за представяне на пространството, при който една част от тялото на животно или човек се представя в профил, докато друга част от същия обект е показана фронтално. Усуканата перспектива се среща за първи път в праисторическото изкуство, а след това се използва и в изкуството на Месопотамия и Египет.

Нека погледнем отново изображенията на бизоните, нарисувани по стените на пещерите. Телата им са представени в профил, докато главите или рогата им са обърнати към зрителя. При този прийом за представяне на пространството могат да се видят едновременно две или повече различни гледни точки на животните. Изображенията понякога са изцяло линейни – използва се само линия за определяне на контура на животното в профил, но рогата са обърнати към зрителя.

Подобни публикации